Jon Atherton : Disoriental

iflix

Jon Atherton : Disoriental

  • TV-MA
  • 2018
  • 1 Season
“Disoriental”: comedic misadventures in the Orient told through the life story of one unique Asian: A white one....
GenresComedySubtitlesBurmeseEnglishMalayUrduIndonesianMandarin (Simplified)Burmese (Zawgyi)StarringJon Atherton