สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • English
   【New Episodes Tue - Thurs|8PM】Miss Crow With Mr. Lizard
   【New Episodes Tue - Thurs|8PM】Miss Crow With Mr. Lizard
   【New Episodes Tue - Thurs|8PM】Miss Crow With Mr. Lizard

   For You

   1/2
   VIP
   updated to 14
   VIP
   updated to 13

   The Millennial Preacher

   The Millennial Preacher

   Full

   Imperfect The Series

   Imperfect The Series

   Kitchen of Socialites

   Kitchen of Socialites

   VIP
   Full

   Mr. Honesty

   Playful assistant and the domineering president's battle with "lies".

   VIP
   Full

   Sweet First Love

   Ryan Ren and Kabby Xu’s love story.

   VIP
   Full

   Forget You Remember Love

   country girl's pure and fresh love

   VIP
   Full

   Eternal Love of Dream

   Dili Reba and Gao Weiguang love again

   New on WETV IFLIX

   1/1
   VIP
   updated to 14

   Young and Beautiful

   Xu Kaicheng chases Crystal Zhang for ten years.

   VIP
   updated to 24

   The Imperial Coroner

   Female coroner solves cases with conservative lord

   updated to 22

   Please Classmate

   The most harmonious rival group of Eric Xia, Yan Xujia and Zhou Yiran.

   Watch Fresh Episodes

   1/1
   VIP
   updated to 26

   Miss Crow With Mr. Lizard

   Romantic love between Allen Ren and Xing Fei

   VIP
   updated to 24

   The Imperial Coroner

   Female coroner solves cases with conservative lord

   VIP
   updated to 14