สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Stray Birds

   Full
   นักแสดง: Xu Lu Gao Zhiting QiuHenan Yu Chen Wen Sheng Xiao Haoran Xu Weiluo
   Straight-A student Su Xiao Man came back to China and planned to start a career. At the airport, she fell in love with IT genius Wu Yue at the first sight. Wu Yue led a difficult life and carried much hatred. They happened to be colleagues with rich second-generation Lin Shao Ting and tech guy Zhang Jiang in Brain Data. While Chai Qing who worked in Brain data and who’s also Su Xiao Man’s bestie failed in both love and career, so she started to scheme on Su Xiao Man. Subtle changes took place among those people because of their love, hate, trust and betrayal. Enthusiastic as they were, could they adapt to the law of jungle and could they keep the pureness of friendship and the loyalty of love?

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   Cute Programmer

   Cute Programmer

   VIP
   Full

   Mr. Honesty

   Playful assistant and the domineering president's battle with "lies".

   Full

   Flipped

   Adoring to you is the beginning of lifelong romance

   VIP
   Full

   Lie To Love

   Lie To Love

   Full

   After Dark

   After Dark

   Full

   Sign Love

   The brain hole hits the sky

   VIP
   Full

   Fairyland Lovers

   Bai Yu leads the wonderful love story in the fantasy world

   Full

   Master Devil SS2

   Extremely Sweet love of Overbearing Boss